1a: Fr. Kreis
1b: Fr. Waldmann
1c: Fr. Bigalke

2a: Fr. Freudensprung
2b: Fr. Grader
2c: Fr.  Keil

3a: Fr. Aydin/Fr. Hagen-Kück
3b: Fr. Liede
3c: Fr. Müller

4a: Fr. Hedtmann/Fr. Ohl
4b: Fr. Riecker
4c: Fr. Ridder-Nährig

 

Individuelle Förderung: Lehrerinnen und Ansprechpartnerinnen

Grundschulförderklasse: Fr. Theobald
Sprachförderung:           Fr. Kissler, Fr. Mietzschke, u.a.
Recheninsel:                  Fr. Müller